JEDNOŚCIENNY SYSTEM KOMINOWY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH - NIKO STS KONDI B

System NIKO STS KONDI B jest jednościenny, wykonany z blachy kwasoodpornej i służy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania na gaz lub olej, pracujących w nadciśnieniu (kotły kondensacyjne, kotły turbo), których temperatura spalin nie przekracza 200 stopni Celsjusza, przy nadciśnieniu 200 Pa. Najczęściej wkłady kominowe są stosowane w celu zabezpieczenia komina z cegły przed niszczącym działaniem kondensatów, które powstają w instalacjach kominowych. System NIKO STS KONDI B jest w pełni odporny przed korozją. Wszystkie elementy łączone są na zasadzie połączenia kielichowego (zawsze kielichem do góry). Każde łączenie musi być zaopatrzone w specjalną uszczelkę, która zapewnia szczelność całej instalacji kominowej.

W pierwszym wariancie, najniżej posadowionym elementem jest odskraplacz, który ma za zadanie odprowadzić kondensat i wodę opadową poza komin. Bezpośrednio na odskraplaczu montuje się wyczystkę, która umożliwia czyszczenie komina. Następnie instaluje się rury, które w standardzie występują w następujących długościach: 100cm, 50cm, 25cm.  W przypadku uskoków komina, wykorzystuje się kolana od 15 do 45 stopni. Na wysokości zakończenia komina z cegły montuje się płytę dachową, którą należy od góry przymocować kołkami do istniejącego komina. Najwyżej zainstalowana rura powinna być docięta do wysokości zakończenia istniejącego komina z cegły, by nie wystawała ponad komin z cegły. Każde cięcie należy wykonywać od strony bosej rury, a nie od strony kielicha, ponieważ nie można byłoby połączyć rur ze sobą, po ucięciu kielicha. Należy bezwzględnie pamiętać, iż zawsze położenie elementów kominowych powinno być kielichem do góry, co zapewnia bezkolizyjny spływ kondensatu do odskraplacza wewnątrz komina. W przypadku, gdy istniejący kanał kominowy jest znacznie większy od średnicy wkładu kominowego, należy żartować stabilizatory, które pozwolą na usztywnienie i wycentrowanie wkładu w kanale kominowym.

W drugim wariancie, system NIKO STS KONDI B nie posiada odskraplacza, wyczystki i trójnika. Zamiast tych trzech elementów stosuje się w istniejącym kominie kolano z podporą. Bezpośrednio na kolanie montuje się rury w pionie kanału kominowego, natomiast z drugiej strony, w poziomie, przyłącze spalinowe kotła kondensacyjnego.

Przy każdym montażu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń mistrza kominiarskiego. Do czyszczenia kominów należy stosować tylko i wyłącznie narzędzi wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Pliki do pobrania: