Montaż systemu NIKO WENT

UWAGI OGÓLNE.

Przed budową komina należy zasięgnąć opinii kominiarza. Budowa komina powinna być wykonana zgodnie z instrukcją montażu, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz zachowaniem zasad BHP. Komin powinien być posadowiony na fundamencie spełniającym założenia obowiązujących w danym kraju norm, innych przepisów budowlanych oraz zasad wiedzy budowlanej. Komin należy wykonać jako wolnostojący element budynku. Kominy wychodzące powyżej 1 metra ponad połać dachową należy wzmocnić, poprzez usztywnienie ich konstrukcji. Po wybudowaniu komina należy przeprowadzić odbiór kominiarski, potwierdzony protokołem odbioru. Przy kontakcie podczas montażu z zaprawą należy zachować szczególne środki ostrożności oraz ochronę skóry i oczu.

 

INSTRUKCJA MONTAŻU.

Pliki do pobrania:

NIKO WENT

1. Kanały wentylacyjne w systemie NIKO WENT składają się z niezależnych pustaków
keramzytowych, które łączymy zaprawą cementowo-wapienną.

2. Na każdym etapie montażu należy utrzymywać pion komina.

3. Część komina, wychodzącą ponad połać dachową lub będącą na zewnątrz, należy wykończyć tynkiem, płytkami klinkierowymi lub innym materiałem niepalnym, w celu zmniejszenia oddziaływania warunków atmosferycznych na keramzytową obudowę komina. W przypadku chęci obudowy komina ponad dachem cegłami, należy zastosować płytę żelbetową wspornikową PKW.

 

UWAGI KOŃCOWE:

Komin należy poddawać okresowej kontroli i czyszczeniu, z częstotliwością określoną przez obowiązujące przepisy.