Głębokość przemarzania gruntu.

Głębokość przemarzania gruntu. Jak głęboko należy posadowić fundament pod komin.