Ogłoszenie konkursu na promocję projektu 1.4.1. 20 stycznia 2017

Ogłaszamy konkurs za najlepszą ofertę na promocję naszego projektu w ramach programu 1.4.1. W załączeniu – Zapytanie ofertowe, Formularz oferty, a także Oświadczenie oferenta. Termin dostarczenia ofert upływa 28.01.2017 roku. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

PROMOCJA 1.4.1./1

PROMOCJA 1.4.1./2

PROMOCJA 1.4.1./3

PROMOCJA 1.4.1./4

PROMOCJA 1.4.1./5

PROMOCJA 1.4.1./6