STALOWY SYSTEM KOMINOWY NIKO STS EDEL B

Systemy NIKO STS EDEL B oraz NIKO STF EDEL B są dwuścienne, izolowane, wykonane z najlepszej jakościowo blachy kwasoodpornej o symbolu 1.4404, o grubości od 0,5 mm do 1mm na rdzeniu i z blachy nierdzewnej o grubości 0,6mm na płaszczu. Grubość izolacji wynosi 50mm. System NIKO STS EDEL B służy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na paliwa płynne (gaz, olej) oraz ekologiczne paliwa stałe np. drewno, pracujących w podciśnieniu, a także może być stosowany jako kanał wentylacyjny. System NIKO STF EDEL B dedykowany jest do urządzeń na paliwa stałe, a blacha na rdzeniu ma grubość 0,8mm lub 1mm.

System kominowe NIKO są w pełni odporne przed korozją, mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wszystkie elementy łączone są na zasadzie połączenia kielichowego (rdzeń zawsze kielichem do góry, natomiast płaszcz - kielichem na dół).

Kominy NIKO STS EDEL B oraz NIKO STF EDEL B mogą być instalowane przy ścianie zewnętrznej domu, bezpośrednio na wsporniku, który może także służyć jako obejma ścienna, za pomocą której komin mocuje się do ściany. Jedną obejmę stosuje się maksymalnie co cztery metry komina, przy założeniu, iż jedna z obejm musi być ulokowana bezpośrednio nad trójnikiem. Komin do ściany można mocować także obejmami ściennymi jednokołkowymi. Maksymalna odległość między obejmami ściennymi wynosi 2m.

Na wsporniku należy zamontować wyczystkę z zatyczką i odskraplaczem lub wyczystkę z drzwiami i odskraplaczem, dzięki której użytkownik będzie mógł czyścić komin. Powyżej wyczystki powinny być zamontowane rury (dostępne są różnej długości) lub od razu trójnik 90 stopni lub trójnik 45 stopni. Trójnik służy do połączenia przyłącza spalinowego (dymowego) z pionowym odcinkiem komina. Dopuszczalne jest także nie montowanie wyczystki, zamiast której, bezpośrednio pod trójnikiem instaluje się odskraplacz z klamrą. Każdorazowo, komin można czyścić poprzez demontaż odskraplacza z klamrą. W przypadku, gdy komin ma stanąć bezpośrednio na fundamencie pierwszym, najniższym elementem będzie płyta fundamentowa, która jest zaopatrzona w odskraplacz. Na płycie fundamentowej instaluje się wyczystkę z zatyczką.

W miejscu przejścia przyłącza spalinowego (dymowego) przez ścianę zaleca się montaż rozety, która zasłania obszar obróbki murarskiej.

Najwyżej umiejscowionym elementem jest ustnik, którego zadaniem jest zamknięcie izolacji ulokowanej pomiędzy rdzeniem a płaszczem komina. Jeżeli komin jest zainstalowany w środku budynku i przechodzi przez dach należy zastosować przejście dachowe 0 stopni (dachy płaskie) lub płytę kominową skośną 5-45 stopni. W obydwu przypadkach konieczne jest zainstalowanie kołnierza przeciwdeszczowego, którego zadaniem jest zabezpieczenie przed opadami przestrzeni pomiędzy kominem a gardzielą płyty przejścia dachowego.

W przypadku, gdy część komina przebiega ukośnie, długość odcinka nie pionowego nie może być dłuższa niż 2m. Części pionowe komina, bezpośrednio pod i nad ukośnym odcinkiem komina, należy zaopatrzyć w obejmy ścienne. W sytuacji, gdy komin wystaje ponad 2m ponad ostatnią obejmę ścienną należy usztywnić komin odciągami. Stosuje się wtedy obejmę do odciągów. W przypadku przejścia komina przez strop za jego stabilizację odpowiada obejma stropowa. Gdy komin wystaje ponad 1m ponad ostatnią obejmę ścienną należy, na tym odcinku komina, na każdym łączeniu elementów, zastosować obejmę wzmocnioną.

Podczas montażu należy bezwględnie przestrzegać, by zachować minimalną odległość 50mm pomiędzy płaszczem zewnętrznym komina a materiałami palnymi np. belki drewniane. Nie zachowanie odległości 50mm grozi pożarem.

Elementem łączącym komin dwuścienny z jednościennym jest przejście jednościenne/dwuścienne.

Należy zachować minimalny pochył 3% przyłącza spalinowego (dymowego) komina, przy założeniu, iż trójnik komina jest wyżej niż króciec dymowy (spalinowy) urządzenia grzewczego.

Wszystkie elementy kominowe należy chronić przed działaniem związków chloru, czyli na przykład świeżej zaprawy murarskiej. Kontakt komina ze związkami chloru może doprowadzić do perforacji blachy.

Przy każdym montażu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń mistrza kominiarskiego. Do czyszczenia kominów należy stosować tylko i wyłącznie narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Pliki do pobrania: