STALOWY SYSTEM KOMINOWY NIKO STS OVAL B

System NIKO STS OVAL B jest jednościenny, wykonany z blachy kwasoodpornej i służy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na gaz, olej oraz ekologiczne paliwa stałe, pracujących w podciśnieniu, a także może być stosowany jako kanał wentylacyjny. Najczęściej wkłady kominowe są stosowane w celu zabezpieczenia komina z cegły przed niszczącym działaniem kondensatów, które powstają w instalacjach kominowych. System NIKO STS OVAL B jest w pełni odporny przed korozją. Wszystkie elementy łączone są na zasadzie połączenia kielichowego (zawsze kielichem do góry).

Najniżej posadowionym elementem jest odskraplacz, który ma za zadanie odprowadzić kondensat i wodę opadową poza komin. Bezpośrednio na odskraplaczu montuje się wyczystkę, która umożliwia czyszczenie komina. Ponad wyczystką instaluje się trójnik, który łączy przyłącze spalinowe (dymowe) z kominem. Następnie instaluje się rury, które w standardzie występują w następujących długościach: 100cm, 50cm, 25cm. W przypadku uskoków komina, wykorzystuje się kolana od 15 do 45 stopni. Na wysokości zakończenia komina z cegły montuje się płytę dachową, którą należy od góry przymocować kołkami do istniejącego komina. Najwyżej zainstalowana rura powinna być docięta do wysokości zakończenia istniejącego komina z cegły, by nie wystawała ponad komin z cegły. Każde cięcie należy wykonywać od strony bosej rury, a nie od strony kielicha, ponieważ nie można byłoby połączyć rur ze sobą, po ucięciu kielicha. Należy bezwzględnie pamiętać, iż zawsze położenie elementów kominowych powinno być kielichem do góry, co zapewnia bezkolizyjny spływ kondensatu do odskraplacza wewnątrz komina. W przypadku, gdy istniejący kanał kominowy jest znacznie większy od średnicy wkładu kominowego, należy zastosować stabilizatory, które pozwolą na usztywnienie i wycentrowanie wkładu w kanale kominowym.

Przy każdym montażu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń mistrza kominiarskiego. Do czyszczenia kominów należy stosować tylko i wyłącznie narzędzi wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Pliki do pobrania: