SYSTEM KOMINOWY KONCENTRYCZNY DO KOTŁÓW TURBO - NIKO STS LUFT B

System kominowy powietrzno-spalinowy NIKO STS LUFT B jest systemem koncentrycznym (rura w rurze). System ten stosuje się do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania (kotłów kondensacyjnych, kotłów turbo), które pracują w nadciśnieniu do 200Pa. W związku z tym, system kominowy NIKO STS LUFT B musi być szczelny, z uwagi na mokry tryb pracy kotłów kondensacyjnych. Rura wewnętrzna służy do odprowadzania spalin, natomiast przestrzenią pomiędzy rurą wewnętrzną i zewnętrzną zaciągane jest powietrze z zewnątrz do kotła kondensacyjnego.

Spaliny z kotłów kondensacyjnych wyprowadza się poprzez system kominowy NIKO STS LUFT B albo ponad dach budynku, albo, przy spełnieniu określonych warunków, przez ścianę budynku.

Każde połączenie elementów musi być zaopatrzone w uszczelkę, w celu zapewnienia bezwzględnej szczelności.

Najprostszym wariantem zastosowania systemu kominowego NIKO STS LUFT B jest wyrzut spalin oraz pobór powietrza do spalania bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną domu (rys.1).

Drugi wariant, to odprowadzenie spalin z kotła kondensacyjnego ponad dach budynku, podobnie  jak pobór powietrza do kotła (rys.2).

Trzeci wariant, to połączenie poziomego przewodu kominowego koncentrycznego NIKO STS LUFT B z zewnętrznym, izolowanym systemem kominowym NIKO STS LUFT (rys.3).

Czwarty wariant polega na połączeniu poziomego przewodu koncentrycznego NIKO STS LUFT B z jednościennym systemem kominowym NIKO STS KONDI B (rys.4).

Przy każdym montażu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń mistrza kominiarskiego. Do czyszczenia kominów należy stosować tylko i wyłącznie narzędzi wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

Pliki do pobrania: