Warunki gwarancji 30 letniej

 1. Okres gwarancji trwa 30 lat, i zaczyna się z chwilą zakupu systemu kominowego NIKO.
 2. Gwarancja na okres 30 lat obejmuje tylko elementy keramzytowe i betonowe, izolację oraz elementy ceramiczne. Elementy stalowe tj. drzwi, płyty dachowe, zakończenie komina posiadają gwarancję 5 lat.
 3. Komin musi zostać zbudowany zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, a także instrukcją montażu systemów kominowych Niko, która dostępna jest na stronie internetowej www.kominy-niko.pl. W przypadku nie przestrzegania instrukcji montażu lub obowiązujących norm prawnych, gwarancja traci ważność.
 4. Komin wraz z przyłączonym urządzeniem grzewczym należy oddać do odbioru mistrzowi kominiarskiemu.
 5. Eksploatacja komina:
  • komin należy rozgrzewać powoli, szczególnie po dłuższej przerwie  i przy niskich temperaturach zewnętrznych,
  • przyłączane urządzenia grzewcze powinny być atestowane, nie zezwala się pod rygorem utraty gwarancji, podłączania prostych piecyków budowlanych, w których języki ognia mogą bezpośrednio i punktowo działać na ceramikę budowlaną.
  • przewody kominowe są przeznaczone do odprowadzania dymu i spalin do temperatury 600 st.C. (nie służą do odprowadzania dymu i spalin pochodzących ze spalania śmieci, gumy, papy, styropianu, płyt wiórowych, klejonych, OSB itp.).
  • komin powinien być czyszczony w wymaganych terminach, określonych przez prawo budowlane.
 6. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu - paragonem lub fakturą.
 7. Reklamacje należy zgłosić na piśmie najszybciej, po zauważeniu uszkodzenia komina i jego elementów lub w razie jego złego funkcjonowania.
 8. Do reklamacji należy dołączyć książeczkę kominiarską oraz umożliwić wgląd do komina, jak i urządzenia grzewczego (kotła, pieca lub kominka).